Tietoa on helpompi omaksua paperilta kuin ruudulta

Onko ymmärtämisen kannalta merkitystä sillä, lukeeko tekstiä paperilta vai ruudulta? Itse asiassa on. Tutkimusten mukaan lukijan on helpompi omaksua tietoa painetuista kirjoista ja lehdistä kuin niiden nettivastineista.

 Elämme jo digitaalisessa maailmassa. Luet tätä tekstiä joko älypuhelimelta, tietokoneelta tai tabletilta, ja on myös erittäin todennäköistä, että kaikki lukemasi on digitaalisessa muodossa. Siinä ei ole sinänsä mitään outoa eikä epäloogista.

Vaikka ruudulta lukeminen on näppärää, se ei kuitenkaan välttämättä ole paras mahdollinen vaihtoehto. Teksti on kyllä tekstiä ruudullakin, mutta esimerkiksi sähköisten oppikirjojen käyttäminen eroaa olennaisesti niiden painettujen versioiden lukemisesta.

 

Painettuun sanaan paneudutaan paremmin

Useissa eri maissa tehdyt tutkimukset osoittavat, että kaikenikäiset nuoret alakoululaisista yliopisto-opiskelijoihin omaksuvat enemmän tietoa paperilta kuin ruudulta lukiessaan. He muistavat lukemastaan enemmän ja pystyvät myös paremmin yhdistämään sen laajempaan kokonaisuuteen, mikä syventää ymmärrystä. Tulos johtuu osittain siitä, että he yleensä paneutuvat pidempään painettuun sanaan kuin ruututekstiin.

Tämä on tietenkin tärkeä oivallus kouluopetuksen kannalta, mutta sillä on vaikutusta myös kotona. Hyvä luetun ymmärtäminen edistää paitsi oppimista, myös hyvinvointia yleensä. Sen kehittäminen ei edellytä Dostojevskin tai Kiven tapaisten klassikoiden esiin kaivamista. Kaikenlaiset tekstit ovat eduksi.

Ei ruutuja silti tarvitse kokonaan sammuttaa, mutta voi olla hyvä pitää huolta siitä, että lapset ovat netin lisäksi kotonaan myös painetun sanan maailmassa. 

 

Lähteet:

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/tryckta-texter-ger-battre-lasforstaelse

https://hechingerreport.org/evidence-increases-for-reading-on-paper-instead-of-screens/

22.10.2020

Hvorfor hestebøker får barn (og deres foreldre) til å fortsette å lese

Hevoskirjoja lukevat lapset (ja heidän vanhempansa)

Varför hästböcker får barn (och deras föräldrar) att fortsätta läsa

Pidätkö sinäkin kesällä vapaata ääneen lukemisesta?

Penny & Friends antaa 100 % hevos- ja lukuiloa!

GIRL:IT antaa 100 % tyttövoimaa ja lukuiloa!