Stabenfeldt-kustantamo edistää eri-ikäisten lasten kielen kehitystä ja luetun ymmärtämistä. Olemme välittäneet lukuiloa ja tietoa jo sadoilletuhansille lapsille kolmenkymmenen vuoden ajan.

Lukuinnon herättäminen ja ylläpitäminen läpi elämän on äärimmäisen tärkeää lapsen kehityksen kannalta. Tutkimukset ovat osoittaneet, että lukeminen on yhteydessä luetun ymmärtämiseen ja koulumenestykseen. Toimimme tutkijoiden kanssa, jotta boksit kehittävät lukuilon lisäksi luetun ymmärtämistä ja motivoivat lukemaan enemmän.

Boksisi sisällöstä ja sen laadusta vastaavat pedagogit, kirjailijat, toimittajat ja graafiset suunnittelijat. Keräämme jatkuvasti palautetta bokseista lasten ja vanhempien fokusryhmien avulla. Lapset myös esittävät toiveitaan boksien sisällöstä eri kanavien kautta.

Toimittajillamme on monien vuosien kokemus lastenkirjallisuuden ja -lehtien toimittamisesta. He pyrkivät työssään siihen, että jokainen uusi boksi on elämys lapsellesi.

Me haluamme, että sinä saat ainutlaatuisen lukumatkan lapsellesi – kätevästi kotiin toimitettuna.

Miksi lukeminen on tärkeää?

Professorit Mats Myrberg ja Ingvar Lundberg toteavat, että aikuinen tarvitsee vähintään 50 000 sanan sanavaraston selvitäkseen arkielämästä. Alakoulun aloittavilla lapsilla on noin 7 000 sanan sanavarasto, Jos lapsi ei lue tai kuuntele tekstejä, hänellä on 17-vuotiaana noin 15 000 – 17 000 sanan sanavarasto.

Jos lapsi sitä vastoin lukee kirjoja (tai kuuntelee niitä) tai lehtiä tai muita tekstejä, hänen sanavarastonsa kasvaa 50 000 sanaan, mikä lisää mahdollisuuksia aikuisena.

Miksi lukeminen on tärkeää koulumenestyksen kannalta?

Lukeminen kehittää kieltä ja kasvattaa sanavarastoa. Niin lukutaito paranee. Silloin oppiaineiden tekstien lukeminen kehittyy, jolloin sisällön ymmärtäminen on helpompaa. Epäsuorasti se parantaa koulumenestystä.

 

Stabenfeldt-kustantamo on toiminut kolmekymmentä vuotta. Pääkonttorimme sijaitsee Malmössa, Ruotsissa. Stabenfeldt kuuluu Cydonia Development -yhtiöön.

 

X