Stabenfeldt on jo yli kolmenkymmenen vuoden ajan innostanut lapsia lukemaan ja tuonut heille lukuiloa. Lukeminen maittaa, kun aihepiiri kiinnostaa lasta. Meillä on kolme erilaista tilausboksia: Penny & Friends, GIRL:IT ja Kickerz. Toimittajillamme on vankka kokemus lastenlehtien ja -kirjallisuuden toimittamisesta. Laadukkaat tuotteemme ovat tarkoin valittuja.

 Lukuinnon herättäminen ja ylläpitäminen on äärimmäisen tärkeää lapsen kehityksen kannalta.

 

Miksi lukeminen on tärkeää?

Tutkimusten mukaan aikuinen tarvitsee vähintään 50 000 sanan sanavaraston pärjätäkseen arkielämässä.

Alakoulun aloittavilla lapsilla on noin 7 000 sanan sanavarasto.

Jos lapsi ei lue eikä kuuntele tekstejä, hänellä on 17-vuotiaana 15 000–17 000 sanan sanavarasto.

Jos lapsi lukee kirjoja, lehtiä ja muita tekstejä (tai kuuntelee niitä), sanavarasto kasvaa ainakin 50 000 sanaan, mikä lisää hänen mahdollisuuksiaan aikuisena.

 

Miksi lukeminen vaikuttaa koulumenestykseen?

Tutkimusten mukaan lukeminen on yhteydessä  koulumenestykseen. Lukeminen kehittää kieltä ja kasvattaa sanavarastoa. Niin lukutaito paranee. Silloin oppiaineiden tekstien lukeminen kehittyy, ja sisällön ymmärtäminen on helpompaa. Epäsuorasti se parantaa koulumenestystä.

 

Stabenfeldtin pääkonttori sijaitsee Malmössä Ruotsissa. Stabenfeldt kuuluu Cydonia Development -yhtiöön.

X