Miksi lapsen kanssa kannattaa puhua kirjoista?

Tiedätkö, kuinka hyvin lapsesi ymmärtää lukemansa? Yhdessä lukeminen on yksi tapa päästä siitä jyvälle.

Luetun ymmärtämisestä on iloa muulloinkin kuin silloin, kun ahmii koukuttavaa kirjaa. Kyvystä ymmärtää lukemaansa on apua monissa tilanteissa. Kaikissa kouluaineissa tarvitsee ymmärtää ohjeita. Lisäksi kyvystä tulkita tekstin viesti (myös rivien välistä se, mitä ei suoraan sanota) on hyötyä koko elämän ajan. Kun lapsi oppii ymmärtämään lukemansa, lukuinto kasvaa. Se on ihan toista kuin mekaaninen sanojen lukeminen, jossa lapsi ei vielä pohdi lukemaansa eikä pysty omaksumaan sisältöä.

 

Lukustrategiat apuun

Lukustrategia on työkalu, joka auttaa lukijaa tekstin sisäistämisessä. Yhteenvedon tekeminen luetusta sekä kysymysten laatiminen ja niihin vastaaminen ovat esimerkkejä lukustrategioista. Göteborgin yliopissa lukustrategioiden vaikutusta monikielisten lasten lukutaidon kehittymiseen tutkinut Anna Lindholm kertoo, että strategiat tukevat luetun ymmärtämistä ja auttavat oppilaita kehittymään tietoisiksi omasta lukemisestaan.

 

Keskustelkaa lukemastanne!

Koulu tekee tietysti parhaansa, mutta koti ja vanhempien asenne kirjoja kohtaan vaikuttavat paljon siihen, kiinnostuuko lapsi lukemisesta. Yhdessä lukeminen on yksi tapa saada käsitys lapsen luetun ymmärtämisen tasosta. Jos lasta ei innosta yhdessä ääneen lukeminen, voitte lukea kumpikin itseksenne samaa kirjaa. Se on myös osoitus siitä, että välität ja olet kiinnostunut, ja saattaa lujittaa suhdettanne. Esitä kysymyksiä lukemisen aikana ja sen jälkeen. Suosi avoimia kysymyksiä, jotka houkuttelevat pohdiskelemaan asioita. Muista antaa lapsen kertoa näkemyksensä ensin, jotta et laita sanoja hänen suuhunsa. Voitte jutella esimerkiksi kirjan hahmoista, tapahtumista ja siitä, mitä kirjallisuuden lajia kirja edustaa.

 

Aloita ajoissa

Onko sinulla nuorempia lapsia, jotka eivät vielä osaa lukea? Ääneen lukeminen varhaisella iällä harjoittaa lapsen tekstinymmärryskykyä, vaikka hän ei vielä itse osaa lukea. Ei siis ole mahdollista aloittaa liian varhain, mutta koskaan ei myöskään ole liian myöhäistä!

 

Lähteet

Göteborgin yliopisto 2019, https://www.forskning.se/2019/06/12/flersprakiga-elevers-lasforstaelse-kan-utvecklas-med-lasstrategier/

 

 

14.10.2020

Hvorfor hestebøker får barn (og deres foreldre) til å fortsette å lese

Hevoskirjoja lukevat lapset (ja heidän vanhempansa)

Varför hästböcker får barn (och deras föräldrar) att fortsätta läsa

Pidätkö sinäkin kesällä vapaata ääneen lukemisesta?

Ei ostositoumuksia
Boksin voi peruuttaa helposti
Lukuiloa jo yli 100 000 lapselle

Penny & Friends antaa 100 % hevos- ja lukuiloa!

GIRL:IT antaa 100 % tyttövoimaa ja lukuiloa!